Hallitus 2022

Hallitukseen saat yhteyden laittamalla sähköpostia osoitteeseen hoivakotifarmasia@gmail.com.


Elise Halonen
Puheenjohtaja
-
Suvi Luukko
Varapuheenjohtaja
Proviisori ja kliinisen lääkehoidon asiantuntija (KLA), joka tekee järjestöhommia sekä työkseen että vapaa-ajalla. Kiinnostuksen kohteena on myös koulutusasiat ja elinikäinen oppiminen.
Katja Ojanperä
Sihteeri
Proviisori, LHKA, 
Tohtorikoulutettava HY,
Koulunkäynninohjaaja
Hoivakotifarmasia ry:n jäsen vuodesta 2016 ja hallituksessa vuodesta 2018. Toimin tällä hetkellä hallituksen sihteerinä
Maija Pirttijärvi
Taloudenhoitaja
-
Anne Halmetoja

Olen kliinisen farmasian monitoiminainen. Toimin hoivakotifarmasian yrittäjänä, yliopisto-opettajana Helsingin yliopistossa sekä hoivakoti- ja osastoproviisorina sosiaalihuollon asumispalveluissa ja kehitysvammaisten erityishuollon kuntoutusosastoilla. Opiskelen hoivakotifarmasian erikoisproviisoriksi ja jos aikaa jää, teen sivussa myös apteekkikeikkaa. Olen ollut Hoivakotifarmasia ry:n hallituksessa lähes alusta asti.
Maria Siirilä
Farmaseutti, LHKA. Työskentelee yrittäjänä sote-yritysten lääkitysturvallisuuden parissa tehden muun muassa lääkehoitosuunnitelmia ja auditointeja sekä lääkehoidon arviointeja. Hoivakotifarmasia ry:n hallituksessa mukana vuodesta 2016 lähtien.