Hallitus 2023

Hallitukseen saat yhteyden laittamalla sähköpostia osoitteeseen hoivakotifarmasia@gmail.com.


Elise Halonen
Puheenjohtaja
-
Suvi Luukko
Varapuheenjohtaja
Proviisori ja kliinisen lääkehoidon asiantuntija (KLA), joka tekee järjestöhommia sekä työkseen että vapaa-ajalla. Kiinnostuksen kohteena on myös koulutusasiat ja elinikäinen oppiminen.
Anne Halmetoja
Sihteeri

Olen kliinisen farmasian monitoiminainen. Toimin hoivakotifarmasian yrittäjänä, yliopisto-opettajana Helsingin yliopistossa sekä hoivakoti- ja osastoproviisorina sosiaalihuollon asumispalveluissa ja kehitysvammaisten erityishuollon kuntoutusosastoilla. Opiskelen hoivakotifarmasian erikoisproviisoriksi ja jos aikaa jää, teen sivussa myös apteekkikeikkaa. Olen ollut Hoivakotifarmasia ry:n hallituksessa lähes alusta asti.
Maija Pirttijärvi
Taloudenhoitaja
-