Heini Kari kertoo lääkkeiden yhteisvaikutuksista.

HOIVAKOTIFARMASIA RY OSALLISTUI MONIPUOLISESTI YLEN:N HOIVAKOTI KUNTOON -KAMPANJAAN


Proviisori Anne Halmetoja (Farenta) vieraili Esperin helsinkiläisessä Vanhanlinnan hoivakodissa tammikuussa 2015.

"Pidin hoitajille luennon iäkkäiden lääkehoidon erityispiirteistä. Hoitajat pitivät luentoa hyödyllisenä ja kokivat, että asiantuntemuksestani olisi heille apua hoitotyössä. Kävin samalla viikolla ilahduttamassa asukkaita myös pienten lasteni kanssa ja vierailu oli meillekin iloksi!"


Pro dosis Oy (Paula Timonen) osallistui hoivakodin muutostalkoisiin edistämällä asukkaiden lääkitysturvallisuutta.

Monilääkityille asukkaille tehtiin lääkehoidon kokonaisarviointeja ja henkilökuntaa koulutettiin. Kuvauspäivinä hoivakoti Tervaskannosta saadun palautteen perusteella hoitajien, lääkäreiden ja farmasian ammattilaisten väliselle moniammatilliselle yhteistyölle olisi valtava tarve. Lääkehoidon kokonaisarviointi haluttaisiin tehdä kaikille monilääkityille asukkaille.

"Ihanan rohkeita ratkaisuja. Muutoksia, joita ei uskalla tulla ajatelleeksikaan", kommentoi eräs hoitaja.


Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut Oy (Heini Kari ja Niina Laine) vierailivat joulukuussa 2014 helsinkiläisessä Palvelutalo Kantin Pysäkissä pitämässä lääkekoulutusta hoitajille.

Palvelujohtaja Soili Mustonen toivotti meidät lämpimästi tervetulleeksi. Kantti on pieni, 20-paikkainen, psykogeriatrinen palvelutalo. Koulutuksessa käytiin läpi unilääkkeiden käyttöä, muistisairaiden käytösoireiden hoitoa, lääkkeiden yhteisvaikutuksia, lääkkeiden murskaamista ja luotettavia tiedonlähteitä lääkkeisiin liittyen.

Koulutus koettiin molemmin puolin hyödylliseksi, hoitajat saivat kertausta ja uutta tietoa lääkkeistä ja me, farmasian ammattilaiset, puolestaan saimme kuulla psykogeriatrisen palvelutalon lääkehoitoon liittyvistä seikoista.

Heini Kari ja Niina Laine


Farmaseutti Jaana Tyynelä vieraili marraskuussa 2014 Onnela-kodissa Kajaanissa.

"Onnela-koti sijaistee kauniin Kajaanijoen äärellä. Talossa on palveluasuntoja ikäihmisille ja kehitysvammaisille ihmisille sekä ryhmäkoti muistisairaille vanhuksille. Pidin pienen luennon aiheesta: Miten käytän lääkkeitäni oikein. Kuulijoina minulla oli asukkaita, omaisia ja hoitajia. Paikalla oli noin 20 henkilöä. Mielestäni noin tunnin pituinen tietoisku onnistui hyvin."