Etsitkö luennoitsijaa?

Hoivakotifarmasia ry:n jäsenten joukosta löytyy osaavia henkilöitä pitämään luentoja hoivakotifarmasian ympärille linkittyvistä asioista. Voit ottaa suoraan yhteyttä sopivaan henkilöön ja sopia käytännön järjestelyistä hänen kanssaan. Hoivakotifarmasia ry ei peri luennoitsijoista välityspalkkiota.

Pilvi Moberg, Forssa

pilvi.moberg@fshky.fi

Johtava farmaseutti, lääkehoidon kokonaisarvioinnin ja sairaala- ja terveyskeskusfarmasian erityispätevyys

Olen opettanut AMK:ssa sairaanhoitajaopiskelijoille farmakologiaa sekä luennoinut ja pitänyt eri asteisia esityksiä potilasjärjestöille, sairaanhoitajille, lähihoitajille, lääkäreille sekä muille terveydenhuollon ammattilaisille lääkehoitoon liittyvistä aiheista, kuten lääkehoidonarvioinneista, yhteisvaikutuksista ja iän huomioimisesta lääkehoidossa (esim. THL:n, Lääketietokeskuksen ja Profession järjestämissä tilaisuuksissa).


Paula Haapakoski, Ylivieska

phaapako@gmail.com 

Proviisori, lääkehoidon arvioinnin asiantuntija

Olen luennoinut keskussairaalan henkilökunnalle mm. osastofarmasiasta ja lääketurvallisuudesta, opettanut lähihoitajia AMK:ssa aiheina lääkehoidon kokonaisarvioinnit ja annosjakelu sekä Farmasialiiton aktiivina pitänyt koulutuksia kollegoille esim. työkokemuksistani Norjassa.


Paula Timonen, Lappeenranta (toimintaa ympäri Suomen)

paula.timonen@prodosis.fi, 0505675292

Proviisori, lääkehoidon kokonaisarvioinnin erityispätevyys, toimitusjohtaja

Luentoja ja koulutuspäiviä koskien lääkehoidon kokonaisarviointia, iäkkäiden lääkehoitoa, moniammatillista yhteistyötä, farmasian alan palvelujen tuotteistusta ja lääkehoitoja farmasian alan ammattilaisille ja opiskelijoille sekä hoito- ja hoiva-alojen ammattilaisille ja opiskelijoille, tilaajia Helsingin yliopisto, Palmenia, Aducate, Etelä-Karjalan Kesäyliopisto, Oulun seudun AMK, Etelä-Karjalan AMK, Fioca, Farmasian oppimiskeskus, Suomen Proviisoriyhdistys, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia. 


Niina Laine, Helsinki

Farmasian tohtori, kliinisen farmasian maisteri (M.Sc. Clin Pharm), farmaseutti, LHKA-erityispätevyys, toimitusjohtaja (Aino ja Eino Lääkehoitopalvelut Oy)

niina.laine@ainojaeino.fi  

Olen toiminut tuutorina ja luennoinut yliopistojen kursseilla, opettanut AMK:ssa farmakologiaa sairaanhoitajille ja osteopaateille sekä luennoinut ja pitänyt koulutuksia hoitajille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille erilaisissa tilaisuuksissa kuten hoivakodeissa, palvelutaloissa, sairaalassa, ulkomaisissa terveydenhuollon konfrensseissa, sekä suomalaisissa tapahtumissa kuten Potilasturvallisuuspäivät.