Julkaisut

Hoivakotifarmasia ry:n tutkimus 2018

KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittama tutkimus julkaistiin kesäkuussa 2018. 


SuPer-lehti

SuPer-lehdessä julkaistu 11-osainen sarja lääkehoidosta. Sarjan alkuosa painottuu iäkkäiden lääkehoitoon ja loppuosa laajenee käsittelemään lääkehoitoa yleensä.
Lääkehoito 1/11 SuPer-lehti 10/2015
Anne Halmetoja: Moniammatillinen yhteistyö takaa turvallisen lääkehoidon iäkkäille
Lääkehoito 2/11 SuPer- lehti 11/2015
Niina Laine: Lääkkeiden yhteisvaikutukset
Lääkehoito 3/11 SuPer-lehti 12/2015
Pilvi Moberg: Kokonaisvaikutusta seurattava lääkelaastareita käytettäessä
Lääkehoito 4/11 SuPer-lehti 1/2016
Anna Kosola: Ikääntymisen vaikutus lääkehoitoon
Lääkehoito 5/11 Super-lehti 2/2016
Katja Ojanperä: Lääkkeen säilyvyysolosuhteilla on väliä
Lääkehoito 6/11 SuPer-lehti 3/2016
Katja Aho: Lääkeen ottaminen ei aina onnistu
Lääkehoito 7/11 SuPer-lehti 4/2016
Niina Laine: Mistä löydän luotettavaa lääketietoa?
Lääkehoito 8/11 SuPer-lehti 5/2016
Lea Lamminmäki: Itsehoitovalmisteet ovat osa lääkityskokonaisuutta
Lääkehoito 9/11 SuPer-lehti 6-7/2016
Päivi Nurmi: Ruokavalion vaikutus lääkkeiden imeytymiseen
Lääkehoito 11/11 SuPer-lehti 9/2016
Annika Leppäsilta: Ongelmia lääkityksessä